фестивал “Етюди и приятели” ,  scroll down for English

3-то издание 2018 (16-27 юни 2018)


16 юни (събота) Дерида Денс Център 20:00

В България гостува танцьорът, хореограф, поет и музикант Джулиън Хамилтън от Барселона и заедно с Деница Дикова ще представят новата им премиера “Magnolia and Strangers”


17 юни (неделя) галерия Етюд 18:30

Видео прожекция-разговор на Ангелина Георгиева,Галина Борисова и Елисавета Маринова с балерината Пенка Енчева


18 юни (понеделник) галерия Етюд 20:00

“An interview with the soul” - Юлияна Сайска, първа среща от цикъла “Драматизирайки интимността” работа в процес


19 юни (вторник) галерия Етюд 18:30

Изложба на Ани Колиер


20 юни (сряда) галерия Етюд 18:30

Емилия Дворянова в среща разговор за книгата “Мир Вам”


22 юни (петък) галерия Етюд 20:00

„Мадам Кифлá” - спектакъл на Мирослава Захова


24 юни (неделя) галерия Етюд 20:00

“Историята на вчерашния ден” - спектакъл на Галина Борисова


25 юни (понеделник) ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс 20:00

“Гилгамеш” - спектакъл на Елена Панайотова


26 юни (вторник) ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс 20:00

Концертна вечер:

Александар Георгиев (Македония/България) и Дарио Баррето Дамас (Испания) - “Моonlight” (премиера), Антония Докева - “Maternità” (премиера), Ани Колиер с Веса Тонова и Мария Гезенчова, Галина Борисова - “Това е всичко” (премиера), Ангелина Гаврилова и Филип Миланов - “Split”(премиера) и Цвета Касабова (САЩ/БГ)


27юни (сряда) ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс 20:00

“SHAMEBOX” - спектакъл на Вили Прагер и Ива Свещарова - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

festival ETUD AND FRIENDS - 3rd edition (16-27 June 2018)


16 June/ Derida Dance Center 20:00

Julyen Hamilton, Denica Dikova “Magnolia and Strangers”


17 June/ Gallery Etud 18:30

Video projection/documentary about ballet dancer Penka Encheva


18 June/ Gallery Etud 20:00

Juliana Saiska “An interview with the soul” - work in progress


19 June/ Gallery Etud 18:30

Ani Collier Exhibition


20 June/ Gallery Etud 18:30

Emiliya Dvoryanova - meet the author and “Мир Вам” book signing


22 June/ Gallery Etud 20:00

Miroslava Zahova “Madam Кiflá”


24 June/ Gallery Etud 20:00

Galina Borissova “The Story of Yesterday”


25 June/ DNK – Space for contemporary dance and performance 20:00

Elena Panayotova " Gilgaamesh"


26 June/ DNK – Space for contemporary dance and performance 20:00

Dance concert with: Aleksandar Georgiev, Darío Barreto Damas “Моonlight” /Antonia Dokeva “Maternità” / Аni Collier and friends / Angelina Gavrilova и Philip Milanov “Split” / Galina Borissova “That’s all” / Tzveta Kasabova “Untitled”


27 June/ DNK – Space for contemporary dance and performance 20:00

Iva Sveshtarova, Willy Prager  “SHAMEBOX”


more info and reservations at: etudgallery@gmail.com

homeHome.htmlshapeimage_2_link_0
galleryPhoto_Gallery_Ani_Collier/Photo_Gallery_Ani_Collier.htmlshapeimage_3_link_0
filmsfilms.htmlshapeimage_4_link_0
etudetud.htmlshapeimage_5_link_0
linkslinks.htmlshapeimage_6_link_0
performancesperformances.htmlshapeimage_7_link_0
aboutabout.htmlshapeimage_8_link_0