ПРОГРАМА:


19 юни (сряда) | 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Съвършено розово | Perfectly Pink I фестивал "Етюди и приятели"

Идея и реализация: Ива Свещарова, с Ива Свещарова и Виолета Витанова


20 юни (четвъртък) | 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Не-Видим | фестивал "Етюди и приятели"

Хореография и изпълнение: Зорница Стоянова, САЩ


21 юни (петък) | 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Voyager | фестивал "Етюди и приятели"

Идея, хореография и изпълнение: Деница Дикова, с участието на Васко Трила, Испания


22 юни (събота)| 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Произведени за щастие | фестивал "Етюди и приятели"

Идея, реализация и изпълнение: Вили Прагер и Ива Свещарова


23 юни (неделя) | 19:30

галерия Етюд

Методът на г-жа Лидия | фестивал "Етюди и приятели"

Премиера на Галина Борисова с актрисата Лидия Стефанова


24 юни (понеделник) | 16:30

галерия Етюд

Изложба и разговор с ГУН ЛУНД | фестивал "Етюди и приятели"

/вход свободен/


24 юни (понеделник) | 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Hello. I Like you. Now, agree | фестивал "Етюди и приятели"

Идея и реализация: Лорън Уорхол Колдуел и Ани Колиер, в сътрудничество със Сара Морси САЩ


25 юни (вторник) | 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Heroes | фестивал "Етюди и приятели"

Идея, хореография и изпълнение: Джон Скот, Ирландия


26 юни (сряда) | 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Digital Footprints | фестивал "Етюди и приятели"

Идея и хореография: Гун Лунд, с участието на Олоф Першон, Хана Карлсон, Ребека Евън, Швеция


27 юни (четвъртък) | 19:30

галерия Етюд

Това е Всичко | фестивал "Етюди и приятели"

Идея и реализация: Галина Борисова, с участието на Александра Спасова, Деница Даринова, Силвия Станоева,

Стефан А. Щерев


28 юни (петък)| 19:30

ДНК- Пространство за съвременен танц и пърформанс

Off the Wall + See You Somewhere | фестивал "Етюди и приятели"

Идея и хореография на Олоф Першон, с участието на Олоф Першон, Хана Карлсон, Ребека Евън, Швеция


29 юни (събота) | 17:30

галерия Етюд

Изложба и филми | фестивал "Етюди и приятели"

ИЗЛОЖБА на Ани Колиер, Лиляна Дворянова и Галина Борисова

ФИЛМ ЗА ФЕО МУСТАКОВА | 19:30 /вход свободен/


30 юни (неделя) | 19:30

галерия Етюд

ХИ РО ШИ МА | фестивал "Етюди и приятели"

Дебютен проект на Дарина Стоименова-Стодара и с участието на Емона ИлиеваPROGRAM


19 June 19:30h.

"Perfectly pink"

Idea and realization: Iva Sveshtarova, with Violeta Vitanova and  Iva Sveshtarova

DNK- Space for contemporary dance and performance


20 June 19:30h

"Un-seen" choreography and dance: Zornitsa Stoyanova USA 

DNK-Space for contemporary dance and performance


21 June 19:30h

"VOYAGER"

Performers: Denitsa Dikova and Vasco Trilla, Spain

DNK- Space for contemporary dance and performance


22 June 19:30h

"MADE FOR HAPPINESS"

Idea, realization and performance: Iva Sveshtarova and Willy Prager

DNK- Space for contemporary dance and performance


23 юни (неделя) 19:30ч

"The method of Ms. Lydia "

Idea and realization: Galina Borissova performance by Lydia Stefanova

Gallery Etud


24 June 19:30h

"Hello. I like you. Now, agree with me."

Idea and realization Lauren Warhol Caldwell and Ani Collier, with Sara Morsey

DNK - Space for contemporary dance and performance


24 June 16:30h.

The Choreographic Universe of Gun Lund at Gallery Etud

Photography, Films and Talk about Swedish Dance, with Gun Lund

Gallery Etud


25 June 19:30h

"Heroes"

Concept, Choreography and Performance by John Scott, Ireland

DNK- Space for contemporary dance and performance


26 June 19:30h

DIGITAL FOOTPRINTS

Performance by Gun Lund

DNK - Space for contemporary dance and performance


27 June 19:30h

"That's all"

Idea and realization Galina Borissova in partnership with Emilian Gatsov/Elby-records and Adriana Czernin

with Alexandra Spassova, Denitsa Darinova, Silvia Stanoeva, Stefan A. Shterev

photographer - Violeta Apostolova/Leti

Gallery Etud28 June 19:30h

Off the Wall series

Installation/Performance by Olof Persson and David Sabel

"See You Somewhere"

Olof Persson in collaboration with Robin Rimbaud, soundscape and Helena Fredriksson, fashion design

DNK-Space for contemporary dance and performance


29 June

17:30 h

Exhibition by Ani Collier, Liliana Dvorianova and Galina Borissova

Gallery Etud


19:30ч.

short films by Zornitsa Stoyanova

Film about Feo Mustakova

Gallery Etud


30 June 19:30h

"HI-RO-SHI-MA"

Stage adaptation and directing by Stodara with the Emona Ilieva

Gallery Etud


homeHome.htmlshapeimage_2_link_0
galleryPhoto_Gallery_Ani_Collier/Photo_Gallery_Ani_Collier.htmlshapeimage_3_link_0
filmsfilms.htmlshapeimage_4_link_0
etudetud.htmlshapeimage_5_link_0
linkslinks.htmlshapeimage_6_link_0
performancesperformances.htmlshapeimage_7_link_0
aboutabout.htmlshapeimage_8_link_0