Фондация Етюд организира танцови концерти.

Предложения за  хореографии се приемат на: blackcpoduction@hotmail.com

Няма ограничения за вьзраст и стил.  Хореографиите може и да са работен процес.


Приемат се предложения от професионалисти, артисти на свободна практика и студенти,

които имат поне един осьществен професионален проект на сцена.

Предпочитат се премиери, които не са представяни на предишните издания на концертите. 

Хореографите  не трябва да бьдат по дьлги от 12 минути и техническите изисквания за осветление да са минимални.


Фондация Етюд

-предоставя сцена (досега концертите са представяни на сцената на Университетски театьр “Алма Алтер”, сцената на НБУ, камерна сцена на Младежки театьр “Николай Бинев” и Центьр за култура и дебати “Червената кьща”)

-покрива частично техническите разходи (костюми, сценография и др.) необходими за осьществяването на проектите: соло - до 150 лв., дует -  до 200 лв., трио - до 250 лв.,  групова хореография - до 350 лв.

    -   организира реклама за популяризирането на концертите.

-предоставя репетиция на сцена в деня на концерта.


Участниците се задьлжават:

-да се отчетат пред фондацията до 10 дни след датата на концерта.

  1. - да дадат сьгласието си за снимков материал и видео документация на концерта.


За допьлнителна информация: galiaborissova@gmail.com - Галина Борисова (организатор на концертите)

Follow us on Facebook


Необходима информация за кандидатстване:

Заглавие:

Времетраене:

Име на хореограф:

Изпьлнители:

Музика:

Кратка автобиография на хореографа:

Технически изисквания:

Линк кьм цялостното произведение:


Фестивал ‘Етюд и приятели’ - 20 - 25 Юни, 2016

Деветото издание на танцов концерт се проведе през април 2012г.

Осмото издание на танцов концерт се проведе през декември 2013г.

Седмото издание на танцов концерт се проведе през януари 2013г.

Шестото издание на танцов концерт се проведе през април 2012г.

Пето издание на танцов концерт се проведе през декември 2011г.

Четвъртото издание на танцов концерт се проведе през юни 2011г.


backhomeHome.htmlshapeimage_2_link_0
galleryPhoto_Gallery_Ani_Collier/Photo_Gallery_Ani_Collier.htmlshapeimage_3_link_0
filmsfilms.htmlshapeimage_4_link_0
etudetud.htmlshapeimage_5_link_0
linkslinks.htmlshapeimage_6_link_0
performancesperformances.htmlshapeimage_7_link_0
aboutabout.htmlshapeimage_8_link_0