The COLLIER award


През 2017 г. Фондация Етюд учреди ‘The Collier Award’

(an artists’s recognition), която се присъжда на артисти от различни сфери на изкуството.


Ани (Владиславова) Колиер и съпругът й Нейтън живеят в САЩ и подпомагат българското изкуство чрез фондация Етюд и галерия Етюд вече над десетилетие.


Наградата е на името на Нейтън Колиер, без чиято финансова подкрепа не би имало фондация Етюд или галерия Етюд.


Наградата (3 000 лв) не е свързана с бъдещ проект или с минали постижения, а се дава на хора, чийто живот е посветен по един или друг начин на изкуството.


2020: Вера Кирова

2019: Галина Борисова и Елисавета Маринова

2018: Антония Докева и Емилия Дворянова

2017: Орлин Дворянов и Мирослав ЙордановhomeHome.htmlshapeimage_3_link_0
galleryPhoto_Gallery_Ani_Collier/Photo_Gallery_Ani_Collier.htmlshapeimage_4_link_0
filmsfilms.htmlshapeimage_5_link_0
etudetud.htmlshapeimage_6_link_0
linkslinks.htmlshapeimage_7_link_0
performancesperformances.htmlshapeimage_8_link_0
aboutabout.htmlshapeimage_9_link_0