Програма на Фондация "Етюд" за подкрепа на българското танцово изкуство

Фондация “Етюд” обявява програма за подпомагане на проекти за танцови и театрални спектакли с преобладаващи танцови и/или мултимедийни елементи, разпространение на спектакли, издания за танцово изкуство, семинари, работни срещи, участие в танцови конкурси и фестивали, архивиране на документи и други дейности, свързани с българското танцово изкуство.


Фондация “Етюд” е учредена от Анна Георгиева-Колиер с цел:

- развитие и подпомагане на българската култура, в това число на театралното, танцовото, литературното и изобразителното изкуство

средства за осъществяване на целите са:

- организиране и изнасяне на спектакли, рецитали и други артистични прояви

- продуциране на културни прояви,

- сътрудничество с български и чуждестранни структури поставящи си аналогични задачи

- подпомагане на физически и юридически лица при реализация на проекти, свързани с целите на фондацията


Адрес:

София 1505

ул."Оборище"91

Директор: Милчо  Димков

blackcproduction@hotmail.com


Срокове:

Програмата е открита целогодишно.

Срокът за одобряване на проекта е два месеца след приемане на формуляра. Авторите на подкрепените проекти се уведомяват писмено. Ако проектът не е одобрен в този срок, счита се за отхвърлен. Мотиви за отхвърляне на проекта не се представят.


Допустими кандидатури:

Право на участие имат организации, държавни, общински, частни и други сдружения или театри, както и физически лица. Сто процентово субсидиране могат да получат само проекти на физически лица, от другите организации се очаква да посочат и допълнителни източници за финансиране на проекта.

Проекти с международно участие се придружават с удостоверения за осигурени други източници на финансиране.

Предложенията трябва да са представени от професионалисти и/или професионални институции. Да са представени от български граждани и на български език.

Един и същ проект може да кандидатства само един път.

Формуляра можете да изтеглите оттук.


Не се подкрепят проекти на министерства, общини, политически формации, религиозни, военни или синдикални организации. Организации и/или физически лица могат да кандидатстват и с повече от един проект.


 
homeHome.htmlshapeimage_2_link_0
galleryPhoto_Gallery_Ani_Collier/Photo_Gallery_Ani_Collier.htmlshapeimage_3_link_0
filmsfilms.htmlshapeimage_4_link_0
etudetud.htmlshapeimage_5_link_0
linkslinks.htmlshapeimage_6_link_0
performancesperformances.htmlshapeimage_7_link_0
aboutabout.htmlshapeimage_8_link_0